Overschrijven

In geval van overschrijving naar een andere vereniging, waarvoor een “verzoek om overschrijving” is voorgeschreven, kan deze alleen goed worden gekeurd indien het verzoek tijdig en schriftelijk is ontvangen (voor 15 juni) en geen achterstallige betalingen open staan. De overschrijvingskosten bedragen € 8,-.

Pupillen moeten een Verklaring Speelgerechtigheid overleggen bij een overschrijving naar een andere vereniging. Ook hiervoor even een afspraak maken bij de ledenadministratie. Het overschrijvingsformulier tref je hiernaast.