Kledinglijn-lease

Allemaal in clubtenue
Met ingang van het seizoen 2012-2013 werken wij met een uniforme kledinglijn voor alle voetballende (jeugd)leden van sv Turkse Kracht. De vereniging schaft voor een periode van drie jaar kleding aan voor haar spelende leden. De leden leasen (huren) op hun beurt deze kleding van sv Turkse Kracht. De kleding blijft echter wel eigendom van de club.

Kledinguitgifte & inname
Kleding wordt aan het begin van elk seizoen uitgegeven. Het lid (bij jeugdleden ouder/ verzorger) heeft de verantwoordelijkheid om aan het einde van het seizoen volledig en zonder beschadigingen in te leveren.

Wassen van de kleding
Het wassen van de kleding kan per team worden afgestemd. Veelal gebeurd het wassen per toerbeurt, d.w.z. dat u op jaarbasis misschien 3 keer een was mee naar huis krijgt. Het kan ook zijn dat dit anders wordt geregeld. Dit is aan de begeleiding van het desbetreffende team.

Verantwoording kleding
Het team is als geheel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen omtrent de kleding. Dus ook de vermissing hiervan aan het eind van het jaar. In het geval van verlies en/of beschadigingen worden de kosten op de speler (ouders) verhaald.