Contributie

Alle leden dienen contributie te betalen (ereleden uitgezonderd). De contributie is verschuldigd over de periode 1 juli tot en met 30 juni.
We onderscheiden voetballende leden en steunende leden.

Voetbal leden
Een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende leeftijdscategorieen, leeftijden en de contributie (*) per kwartaal:

leeftijdscategorie leeftijd contributie
mini tot 6 jaar € 0,- per kwartaal
pupil 6-11 jaar € 23,- per kwartaal
junior 12-17 jaar € 31,- per kwartaal
senior 18 jaar en ouder € 49,50 per kwartaal
dames 18 jaar en ouder € 30,- per kwartaal

Peildatum voor de leeftijd van spelende leden is 1 januari. De contributie wordt in maximaal vier termijnen automatisch per bank geincasseerd (juli, oktober, januari en april).

Steunende leden
Steunende leden betalen € 50,- per seizoen (incasso één keer per seizoen en per bank in juli). Daarnaast is het mogelijk om ook als Club van 100 lid de vereniging te steunen (€ 100,-).

Wegens het in gebreke blijven tot het betalen van contributie, kan het bestuur besluiten het betreffende lid te royeren als lid van de vereniging, conform de daarvoor geldende regels.
Bij opzegging van het lidmaatschap zal geen teruggave van contributies geschieden.
———————
* Cheques van Stichting Leergeld en coupons van Rechtop! moeten ingeleverd worden bij de ledenadministratie. Let wel op de vervaldatum!