Organisatie

De organisatie van de vereniging kent een bestuur en is opgebouwd uit verschillende afdelingen waarbinnen meerdere commissies actief zijn. De afdelingen en commissies opereren conform de binnen het Bestuur vastgestelde beleidskaders.
Elke afdeling wordt door een coördinator geleid en samen met de aanspreekpunten van de commissies maken zij de vertaalslag van het verenigingsbeleid naar de praktijk.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid op lange termijn (strategisch) dat binnen elke afdeling vorm krijgt (tactisch) waarna de activiteiten onder begeleiding van de commissies worden uitgevoerd (operationeel). Daarnaast kent de vereniging de algemene ledenvergadering, een kascommissie en een vertrouwenspersoon.