Fairplay

Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport. Sportiviteit draagt bij aan een leuke, plezierige en veilige sportbeoefening. Fair Play komt aan de orde als binnen een sportsituatie met elkaar de ‘strijd’ wordt aangegaan. Helaas kennen we ook allemaal de slechte voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen, pesten en agressief gedrag.

Fair Play richt zich op drie aspecten: omgang met regels, omgang met anderen, gelijkheid van kansen.

Omgang met regels

Geschreven regels

Fair Play heeft te maken met het naleven van de geschreven regels. Deze regels maken de wedstrijd en een eerlijke strijd mogelijk. De sporters moeten zich willen houden aan de regels en zich kunnen houden aan de regels.

fp2

Ongeschreven regels

Binnen de sport zijn er ook altijd bepaalde ongeschreven regels; de zogeheten gedragsnormen. Deze ongeschreven regels verschillen per van sport. Bij volleybal is het onsportief om na afloop van de wedstrijd de tegenstander geen hand te schudden. En bij het voetbal wordt verwacht dat de bal uitgetrapt wordt tijdens een blessure van de tegenstander en vervolgens teruggegooid naar de ploeg die het laatste in balbezit was.

Aanpassen regels

Regels kunnen door de organisatie van een activiteit of wedstrijd aangepast worden. Bekende voorbeelden zijn de regelaanpassingen die in het voetbal zijn gedaan. Om tijdrekken te voorkomen, mag de keeper de bal niet meer in de handen nemen als een eigen speler hem terugspeelt.

Omgang met anderen

Hoe gaan we met elkaar om? Is er sprake van onderling respect? Is er een strijd tussen de sporters, waarbij alles geoorloofd is als de scheidsrechter het maar niet ziet? Wordt er gemopperd als iemand fouten maakt? Worden beslissingen van de scheidsrechters door sporters en trainers geaccepteerd? En geven de trainers en coaches het goede voorbeeld? Voor alle groepen bestaan verschillende gedragsregels.

Voorbeelden van deze gedragsregels voor sporters zijn

– Gedraag je altijd en overal sportief

– Spreek elkaar aan op het gedrag

– Geef het goede voorbeeld

– Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij?

– Afspraak is afspraak!

– Houd je aan de spelregels

– Accepteer beslissingen die genomen zijn

– Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is

– Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier

– Complimenteer Fair Play

– Geef fouten toe

– Respecteer het werk van de mensen die het sporten voor jou mogelijk maken

fp3

Gelijkheid van kansen

Samen kun je zorgen voor gelijkheid van kansen. Hierbij hoort bijvoorbeeld een zo eerlijk mogelijke competitie-indeling en een goede indeling van de teams. Houdt bij het kiezen van teams hier ook rekening mee en zorg dat beide teams altijd ongeveer even sterk zijn. Je speelt dan altijd een leuke en spannende wedstrijd. Zelf wordt je hier ook beter door!

Fairplay binnen sv Turkse Kracht

Fairplay binnen sv Turkse Kracht wordt concreet door 1) voorkomen van ongewenst gedrag en 2) sancties.

sv Turkse Kracht is van mening dat ongewenst gedrag voorkomen kan worden door een goed opgeleid kader (trainers, leiders en scheidsrechters). Wanneer ondanks de inspanningen ongewenst gedrag wordt vertoond zal de vereniging middels een duidelijk sanctiebeleid straffen opleggen.