Clubpas-spelerspas

Clubpas
Alle leden ontvangen aan het begin van ieder seizoen de Clubpas. De Clubpas wordt gepersonaliseerd opgeleverd met vermelding van de naam, KNVB lidnummer, lidmaatschapsvorm en een recente pasfoto. De Clubpas dient op verzoek getoond te worden en dient ondermeer voor de toegangscontrole tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal en voor evenementen voor (een deel van) leden. De Clubpas is ook tevens een voordeelpas. Op vertoon van de Clubpas ontvang je als lid van sv Turkse Kracht korting bij deze bedrijven.

voorbeeld 12 13

Voorbeeld van de Clubpas

Spelerspas
Spelers van D-teams, junioren en senioren moeten in het bezit zijn van een spelerspas. De aanvraag van de spelerspas wordt verzorgd door de ledenadministratie en de kosten bedragen € 3,-.

Aanvraag en vernieuwen *

E-pupillen die overgaan naar de D-pupillen krijgen in april een oproep om de aanvraag te regelen.
Indien de spelerspas verloopt, ontvangt de speler eveneens een oproep om een nieuwe pas aan te vragen.

Inname en uitgifte
Leiders van de teams moeten na afloop van het seizoen de spelerspassen inleveren bij de ledenadministratie. Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden de passen weer verstrekt voor de nieuwe teams. Indien een lid een betalingsachterstand heeft bij aanvang van het nieuwe seizoen, wordt de pas niet eerder uitgegeven dan dat de betalling is voldaan.

 

* Geeft men hier geen gehoor aan, dan is men zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, op afspraak.